Symphonia

Ensemblen Symphonia

(1997-2004)

Symphonia var en ensemble för kvinnor som grundades av Viveca Servatius inför 900-årsjubileet av Hildegard av Bingens födelse 1098. Året efter fick ensemblen Stockholms läns landstings kulturpris.

Arbetet med ensemblen utgick från visionen av samklang, symphonia, där det förutom Hildegards sånger ingick gregoriansk sång, psalmodier, medeltida instrument, rörelse och dans. Den första föreställningen var drömspelet O tu illustrata, där man fick inblickar i en dag i Hildegards kloster. Det framfördes första gången 1998 i Högalidskyrkan i Stockholm. Bland många andra kyrkor framfördes spelet även i Tyska kyrkan, Adolf Fredriks kyrka, Kungsholms kyrka, liksom i Linköpings domkyrka. År 2000 kom mysteriespelet De Morte ad Vitam (Från död till Liv) som byggde dels på den gregorianska sång som sjungs i stilla veckan och under påsken, dels Hildegards sångspel Ordo Virtutum. Spelet framfördes bl.a. i Adolf Fredriks kyrka, Karlstad Domkyrka och Mariakyrkan i Växjö. Symphonia har även framträtt med ett stort antal konserter och i gudstjänster i bl.a. Riddarholmskyrkan, Slottkyrkan, Bromma kyrka, Vadstena klosterkyrka, Vreta kloster och Mariakyrkan i Sigtuna. Ur Symphonia växte slutligen projektet Vox Birgittae fram inför heliga Birgittas 700-årsjubileum 2003, med föreställningen Ave maris stella. Här samlades både män och kvinnor för att i en fullsatt kyrka gestalta de medeltida birgittinska systrarnas och brödernas sånger.

På CD:n Salve Regina medverkar Ulrika Marklund, Anna Nord, Anna Pihl Lindén och Viveca Servatius. Andra och tidigare medlemmar i Symphonia var bl.a. Christine Ankarswärd, Heidi Jalamo, Madeleine Kjällman, Mary Ljungquist Hén och Eva Ogden.

Ledaren för Symphonia, Viveca Servatius, är musiker, musikforskare, författare, rytmiklärare och dansledare i meditativ dans. Hon är specialist på gregoriansk sång och Hildegard av Bingens sånger och disputerade 1990 på en avhandling om systrarnas sång inom birgittinorden. Sedan många år ger hon kurser och håller föredrag inom dessa områden, liksom i toning, dans och rörelse. Hon är även utbildad i klangmassage och kombinerar sång och spel på tibetanska klangskålar, allt utifrån visionen om att alltings helhet och samklang, symphonia.

 

@ 2015 Heart Song Records